Haminh Techno

PharmaNutra tổ chức Hội nghị đa ngành quốc tế về thiếu sắt lần thứ 7 tại Rome

Được tổ chức bởi PharmaNutra S.p.A. phối hợp với đối tác kinh doanh Zambon, Hội nghị đa ngành quốc tế về thiếu sắt đã thu hút đươc ​​sự tham gia của các bác sĩ và nhà nghiên cứu với tổng số 400 khách

Sự phát triển vượt bậc của PharmaNutra sau 1 năm được niêm yết trên sàn chứng khoán

Tăng trưởng hai con số, sự đánh giá cao về giá trị cổ phiếu và sự gia tăng đáng kể của thị trường: chỉ 12 tháng kể từ khi niêm yết, Tập đoàn Pharmanutra ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể trên thị trường

Ẩn

Nội dung cột {{Title}}
Nội dung cột {{Content}}
Nội dung cột {{Time}}
Đặt hàng ngay